Visit To ALCF

Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում կանանց իրավունքների խախտման  դեպքերը փորձում է իր լիազորությունների շրջանակներում արդյունավետ լուծումներ գտնել: Այդ նպատակով Պաշտպանի աշխատակազմը համագործակցում է մի քանի կազմակերպությունների հետ որոնք զբաղվում են բռնության ենթարկված կանանց խնդիրներով:

Read the rest of the release at:

http://www.ombuds.am/library/view_news/article/888